Aanvragen vergunning veraccijnsd vervoer

Aanvragen vergunning veraccijnsd vervoer

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Aanvragen vergunning veraccijnsd vervoer vanaf 1 november 2022

De douane heeft aangekondigd dat bedrijven vanaf 13 februari 2023 een vergunning nodig hebben voor het vervoer van accijnsgoederen waarover in het land van verzending al de accijns is betaald (veraccijnsd vervoer). De vergunningen kunnen aangevraagd worden vanaf 1 november 2022.

Er is een vergunning nodig voor veraccijnsd vervoer in de volgende situaties:

  • Als een bedrijf accijnsgoederen verzendt naar een bedrijf in een andere EU-lidstaat. Dan is er een ‘Vergunning gecertificeerde afzender’ nodig. Het ontvangende bedrijf moet dan wel een ‘Vergunning gecertificeerde geadresseerde’ hebben.
  • Als een bedrijf accijnsgoederen ontvangt van een bedrijf uit een andere EU-lidstaat. Dan is de ‘Vergunning gecertificeerde geadresseerde’ nodig. Het verzendende bedrijf moet dan wel een ‘Vergunning gecertificeerde afzender’ hebben.

Let op! Deze vergunningplicht geldt ook voor bedrijven die al een ‘Vergunning accijnsgoederenplaats, geregistreerde geadresseerde of geregistreerde afzender’ hebben.

Aanvragen Vergunning gecertificeerde afzender

Voor het aanvragen van een tijdelijke ‘Vergunning gecertificeerde afzender’ gebruikt u het formulier ‘Aanvraag Vergunning gecertificeerde afzender (tijdelijk)’. Voor het aanvragen van een doorlopende ‘Vergunning gecertificeerde afzender’ gebruikt u het formulier ‘Aanvraag Vergunning gecertificeerde afzender’. Op het informatieblad ‘Vergunning gecertificeerde afzender’ is een toelichting te vinden.

Aanvragen Vergunning gecertificeerde geadresseerde

Voor het aanvragen van een tijdelijke ‘Vergunning gecertificeerde geadresseerde’ gebruikt u het formulier ‘Aanvraag Vergunning gecertificeerde geadresseerde (tijdelijk)’. Voor het aanvragen van een doorlopende ‘Vergunning gecertificeerde geadresseerde’ gebruikt u het formulier ‘Aanvraag Vergunning gecertificeerde geadresseerde’. Op het informatieblad ‘Vergunning gecertificeerde geadresseerde’ staat een toelichting.

Zendingen aan- of afmelden

Vanaf 13 februari 2023 dienen zendingen ook aan- of afgemeld te worden in het elektronische toezichtsysteem EMCS (Excise Movement and Control System). Dit kan alleen als er een vergunning gecertificeerde afzender of gecertificeerde geadresseerde is.

Noodprocedure

Op dit moment wordt EMCS aangepast aan de nieuwe situatie. Indien de nieuwe versie van EMCS nog niet klaar is op 13 februari 2023, dient er gebruik gemaakt te worden van de noodprocedure. Het Handboek EMCS zal hier verder ook op aangepast worden. Ook bij gebruik van de noodprocedure is er een ‘Vergunning gecertificeerde afzender’ of ‘Vergunning gecertificeerde geadresseerde’ noodzakelijk.

Meer informatie? Wij staan u graag te woord