Aanvullende vergeldingstarieven op bepaalde producten van oorsprong uit de VS.

Aanvullende vergeldingstarieven op bepaalde producten van oorsprong uit de VS

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Aanvullende vergeldingstarieven op bepaalde producten van oorsprong uit de VS.

De Europese Commissie heeft op 6 april 2020 de Verordening (EU) 2020/502 uitgegeven omtrent nieuwe handelspolitieke maatregelen met betrekking tot bepaalde producten uit de Verenigde Staten van Amerika (VS).

Op 24 januari 2020 zijn er in de VS namelijk vrijwaringsmaatregelen ingesteld die zorgen voor een tariefverhoging voor de invoer van bepaalde afgeleide aluminiumproducten en bepaalde afgeleide staalproducten. Deze maatregelen zijn op 8 februari 2020 voor onbepaalde tijd van kracht gegaan en kunnen negatieve economische effecten hebben op de betrokken sectoren binnen de EU.

De Europese Commissie heeft hierop de Raad voor de Handel in Goederen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in kennis gesteld van haar voornemen om de gelijkwaardigheidsverplichting op grond van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) op bepaalde Amerikaanse goederen op te schorten. Als de Raad voor de Handel dit niet afkeurt, wordt de uitvoering van de maatregel in twee fases toegepast:

  • Eerste fase: vanaf 8 mei 2020 aanvullende ad-valoremrechten van 7 of 20 procent in te stellen op de invoer van de volgende Amerikaanse producten met GN-code:

9613 80 00 – Andere aanstekers  = 20%

3926 30 00 – Beslag voor meubelen, carrosserieën en dergelijke = 7 %

  • Tweede fase: een aanvullend ad-valoremrecht van 4,4% in te stellen op de invoer van bepaalde Amerikaanse producten. De EU-commissie is voornemens om dit recht in te stellen vanaf 8 februari 2023 of vanaf de vijfde dag na de datum van aanneming door of kennisgeving aan het Orgaan van de WTO-geschillenbeslechting  van een uitspraak dat de vrijwaringsmaatregelen van de VS niet verenigbaar zijn met de desbetreffende bepalingen van de WTO-Overeenkomst. Het gaat hierbij om de Amerikaanse producten met GN-code:

9504 40 00 – Speelkaarten = 4,4 %

Deze maatregel zal van kracht blijven tot het moment dat de VS zijn vrijwaringsmaatregelen tegen bepaalde goederen van EU-oorsprong intrekt .

Meer info

Indien u op dit moment vragen heeft, neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Customs Consultant

John Sampers