Accijnsdienstverlening

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Accijnsdienstverlening

Accijns is een vorm van indirecte belasting die door de nationale overheden wordt aangerekend op het verbruik van bepaalde specifieke producten met als doelstelling om het gebruik van deze producten te ontmoedigen en een bijkomende bron van inkomsten te verschaffen aan de staat. Accijnsverschuldigdheden worden over het algemeen berekend over de geleverde hoeveelheid van het product en niet over de waarde van het product.

Dienstenverlening Nederland

 • Vertegenwoordiging voor douane, BTW en accijns bij invoer vanuit derde landen.
  • Communautaire accijnsgoederen kunnen grensoverschrijdend worden verzonden na invoer via onze vergunning ‘Geregistreerd Afzender’.
 • Vertegenwoordiging voor accijnsdoeleinden onder een B2B concept.
  • Communautaire accijnsgoederen onder schorsing via de vergunning ‘Geregistreerd Geadresseerde’
  • Communautaire accijnsgoederen (veraccijnsd) via Vereenvoudigd Geleide Document (VGD)
  • Nationale accijnsproducten
 • Vertegenwoordiging voor accijnsdoeleinden onder een B2C concept
  • Communautaire accijnsgoederen (veraccijnsd) via de vergunning ‘Fiscaal vertegenwoordiger afstandsverkopen’

Dienstenverlening België

 • Vertegenwoordiging voor douane, BTW en accijns bij invoer vanuit derde landen
  • Communautaire accijnsgoederen kunnen grensoverschrijdend worden verzonden na invoer via onze vergunning ‘Geregistreerd Afzender’
 • Vertegenwoordiging voor accijnsdoeleinden onder een B2B concept
  • Communautaire accijnsgoederen onder schorsing via de vergunning ‘Geregistreerd Geadresseerde’
  • Communautaire accijnsgoederen (veraccijnsd) via VGD
  • Nationale accijnsproducten onder de vergunning ‘Accijnsinrichting’
 • Vertegenwoordiging voor accijnsdoeleinden onder een B2C concept
  • Communautaire accijnsgoederen (veraccijnsd) via de vergunning ‘Fiscaal vertegenwoordiger afstandsverkopen’

Dienstenverlening Duitsland

 • Vertegenwoordiging voor accijnsdoeleinden onder een B2C concept
  • Communautaire accijnsgoederen (veraccijnsd) via de vergunning ‘Fiscaal vertegenwoordiger afstandsverkopen’

Accijnssoftware

Om onze accijnsdienstverlening zo efficiënt mogelijk af te handelen maken wij de accijnsapplicatie van SGS Maco beschikbaar voor onze klanten. De applicatie kan zowel handmatig als geautomatiseerd gegevens verwerken die belangrijk zijn bij de accijnsvertegenwoordiging, zoals bijvoorbeeld het geldende accijnstarief per producttype of de berekening van de overeenkomstige accijnzen. Daarnaast zijn wij als accijnsvertegenwoordiger verplicht om een minimum aan informatie en documentatie op te nemen in de administratieve voorraadregistratie op vergunningsniveau. Het geheel aan ‘boeken & bescheiden’ stellen wij permanent en actueel beschikbaar aan de accijnsautoriteiten, waarbij de nadruk ligt op een administratieve controle i.p.v. oponthoud in de logistieke keten. Via dit proces is SGS Maco in staat om een grote hoeveelheid transacties snel, accuraat en compliant af te handelen. Ons concept werd specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van ‘Intra EU E-Commerce’ bij accijnsgoederen, maar is flexibel inzetbaar voor alle accijnsgoederenstromen.

Momenteel werken wij er hard aan om de accijnsdienstverlening in de nabije toekomst verder uit te breiden naar andere EU lidstaten, waaronder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. SGS  Maco is geen fysiek goederenbehandelaar en beschikt niet over de mogelijkheden om voorraad op te slaan of te distribueren.

Vragen

Raadpleeg het Kenniscentrum voor meer informatie of neem contact op met onze specialist Ruben van Britsom. U kunt hem bereiken via het emailadres nl.maco.excise@sgs.com of bel ons op +32 32 065 160 en vraag naar Ruben van Britsom.

Uw profiel

null

Accijns

Lees meer

Meer info? Ik sta u graag te woord
Client Centre Manager Excise

Ruben van Britsom

Méér weten?

Download Info Sheets

Wij delen onze kennis