Afschaffing begrip ‘binnenlandse verkoop – Domestic Sale’

Nieuwsbrief artikel

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Afschaffing begrip ‘binnenlandse verkoopDomestic Sale

Om de waarde te bepalen die moet worden opgenomen in een douaneaangifte, moet je als basisregel de laatste verkoop gebruiken voordat de goederen in de EU arriveren. Sinds de invoering van de Union Customs Code (UCC) geldt echter dat je geen ‘binnenlandse verkoop’ (een factuur van de ene EU partij aan een andere EU partij) mag gebruiken om de douanewaarde te bepalen. Je moet een verkoop gebruiken waarbij de verkoper een niet-EU partij is.

Douane Nederland & België – gevolgen

De Europese Commissie heeft recent beslist het begrip ‘domestic sale’ oftewel ‘binnenlandse verkoop’ te schrappen. Momenteel is de Europese Commissie bezig met het herzien van het “Guidance Document”. De Douane België wacht niet op de herschrijving maar heeft alle operationele diensten opdracht gegeven om geen rekening meer te houden met het begrip ‘binnenlandse verkoop’ voor de bepaling van de douanewaarde. Dit betekent dus dat in België een domestic sale niet meer uitgesloten is voor het bepalen voor de douanewaarde. De Douane Nederland heeft beslist af te wachten alvorens een concreet standpunt in te nemen todat de Guidance opnieuw herschreven is. Maar in Nederland bestond reeds de mogelijkhed om toch gebruik te maken van de domestic sale onder bepaalde voorwaarde.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Quality Manager

Piet Vluggen