Controle op douanestatus containers in haven Antwerpen

Controle op douanestatus van containers in haven Antwerpen

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Controle op douanestatus van containers in haven van Antwerpen

Met ingang van 3 december 2019 vindt er een controle plaats op de douanestatus voor containers die binnenkomen via de Antwerpse haven. Tot op heden wordt er alleen bij het uithalen van een container in de haven van Antwerpen gecontroleerd op de aanwezigheid van de container op terminal en op de ‘vrijgave’ van de container door de verschepingsagent (cq. Betaling van de zeevrachtkosten). Hierdoor komt het voor dat een container wordt afgehaald van de terminal voordat er een correcte ‘douanebestemming’ is toegekend aan de goederen. Deze situatie leidt dan vervolgens vaak tot een douanedispuut met hoge douaneboetes als gevolg.

Melding aan terminaluitbaters

Vanaf 3 december 2019 zullen de Belgische douanediensten een aanvullende melding sturen aan de terminaluitbaters in Antwerpen op het moment dat een douaneaangifte wordt vrijgegeven. Deze melding heet in de vaktermen ‘CCRM’ (Customs Container Removal Message) en zal vanuit het Belgische aangiftesysteem, Paperless Douane & Accijnzen (PLDA), worden verstuurd op basis van de afschrijving over vrachtlijsten. Via deze melding kunnen de terminaluitbaters op hun beurt een aanvullende controle uitoefenen op de douanestatus van een container, alvorens deze te laten vertrekken van de terminal.

Doelstelling en implementatie

De doelstelling van dit project is om de administratieve lasten bij douanedisputen en de oplopende boetes te beperken door middel van een uitgebreider controlemechanisme. Voor de eerste fase zal dit opgezet worden in samenwerking met de terminaluitbaters PSA en MPET, waarna een uitbreiding voor DP World zal volgen in het eerste kwartaal van 2020. In praktijk zal dit verder geen invloed hebben in het aangifteproces.

Meer info

Meer informatie hieromtrent kunt u terugvinden op de website van het Vlaams Netwerk van Ondernemingen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog aanvullende vragen hebben, staan onze specialisten voor u klaar. Wij kunnen u verder advies geven of helpen met uw vragen.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Client Centre Manager Excise

Frank Thoolen