Ingrijpende wijzigingen import Nederlandse havens: Goederen Vrijgave Bericht

Wijziging import Nederlandse havens: Goederen Vrijgave Bericht

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Ingrijpende wijzigingen import Nederlandse havens Goederen Vrijgave Bericht

De implementatie van de 1e fase van het Goederen Vrijgave Bericht (CVB) wordt ingesteld vanaf 1 oktober 2021. Vanaf dit moment eist de douane dat de invoeraangifte meer gedetailleerd wordt ingediend.

Waarom is deze wijziging?

Dit is een verplichting vanuit het Europees Parlement in Brussel. Tijdens een controle namens het Europees Parlement in 2013 bleek dat het in Nederland voorkwam dat de invoeraangifte eerst wordt vrijgegeven en dan pas wordt gekeken of de goederen daadwerkelijk gelost zijn. Door deze werkwijze traden er veel mismatches op (4 tot 5%) met de Bill of Lading. De invoeraangiften indienen voor daadwerkelijke lossing van het schip is niet toegestaan, maar wel mogelijk en daardoor bestaat er voor de Douane een fiscaal afbreuk risico.

PortBase

Portbase faciliteert via het Port Community System (PCS) datadeling tussen bedrijven en informatie-uitwisseling met overheden om sneller, efficiënter en tegen lagere kosten te kunnen werken. Iedereen in de logistieke keten kan via het PCS eenvoudig en efficiënt informatie uitwisselen, waardoor het de douane helpt om het fiscaal afbreuk risico tot nul te reduceren.

Aanbeveling

Invoeraangiften kunnen pas ingestuurd worden als de goederen daadwerkelijk gelost zijn. SGS Maco zal eerst een vooraangifte bij de douane voor de goederen indienen conform de opdracht (10 dagen op voorhand).

Om het proces van de aangifte daarna zo efficiënt mogelijk te laten verlopen heeft SGS Maco hun douane software applicatie zo ingeregeld dat zodra de Losbevestiging vanuit Portbase naar SGS Maco wordt gestuurd, de vooraf import aangifte automatisch wordt geactiveerd bij de douane. De douane zal deze voorafaangifte in behandeling nemen, waarna deze elektronisch vrijgesteld zal worden. Hierdoor wordt ons systeem getriggerd en ontvangt u als klant automatisch de inklaringsdocumenten per e-mail, ongeacht datum of tijd, aangezien dit een 24/7 draaiende service is. Uiteindelijk zullen wij nog een bevestiging naar Portbase sturen dat de goederen ingeklaard zijn.

Strenge controle Douane

De douane wil het fiscaal afbreuk risico beperken. Daardoor zal de douane de aangifte baseren op de gegevens die vermeld staan op de arrival note die door door de rederij naar Portbase worden gestuurd. De voorafaangifte zal dus 100% overeen dienen te komen met de gegevens van de arrival note.

Om het aangifte proces efficiënt te doorlopen dienen wij de volgende opbouw van informatie te verkrijgen op containerniveau:

  • het containernummer
  • een goederenomschrijving
  • HS-code(s)
  • bruto- en nettogewicht
  • aantallen
  • totale waarde

Afwijkingen leiden tot foutmeldingen, hetgeen vertragingen met zich mee kan brengen. Deze vertragingen kunnen als gevolg hebben dat er controles door de douane uitgevoerd worden die weer voor extra oponthoud kunnen zorgen. Daarbovenop bestaat de mogelijkheid dat rederij u demurrage kosten zal aanrekenen.

Als alternatief kunnen wij u ook de mogelijkheid bieden om de aangifte voor de containers volgens de ATA (= Actual time of arrival) procedure bij de douane in te dienen. Indien u voor deze optie opteert, wensen wij dit in een persoonlijk onderhoud te bespreken, aangezien deze procedure grote risico’s met zich mee kan brengen.

Aangifte automatiseren

SGS Maco heeft haar douanesoftware geïntegreerd met de software van Portbase. (Portbase is het Port Community Systeem van de Nederlandse havens). Met ingang van het Container Vrijgave bericht kan SGS Maco volledig automatisch de definitieve aangifte indienen zodra de container gelost is. En u ontvangt meteen daarna de vrijgave. Een snellere wijze is niet mogelijk.

Vragen

Overzicht van de veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden met betrekking tot het CVB zijn te vinden op de website ‘Voorbereid op het CVB’. De antwoorden op deze pagina zijn door de brancheorganisaties en de douane toegevoegd. Staat u vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Quality Manager

Piet Vluggen