Let op geldigheid bewijsstukken voor oorsprongsdocumenten

Geldigheid bewijsstukken voor oorsprongsdocumenten

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Geldigheid bewijsstukken voor oorsprongsdocumenten vervalt

De Nederlandse Kamer van Koophandel attendeert exporteurs op de geldigheid van bewijsstukken voor het aanvragen van oorsprongsdocumenten. Deze kunnen mogelijk vervallen tegen het eind van het jaar. Indien deze voor 31 januari 2020 vernieuwd worden blijft de afgifte van de oorsprongsdocumenten in 2020 mogelijk.

Controle geldigheid bewijsstukken

Indien de geldigheid van bewijsstukken aan het einde van dit jaar vervalt, dient u deze uiterlijk 31 januari 2020 te vernieuwen. Op deze manier blijft de afgifte van oorsprongsdocumenten in 2020 ook mogelijk. Bewijsstukken kunnen een geldigheid hebben van maximaal 2 jaar. U dient er rekening mee te houden dat het verzamelen van de noodzakelijke bewijsstukken tijd kost. Bewijsstukken kunnen leveranciersverklaringen, productiebeschrijvingen en/of -overzichten en kostprijscalculaties zijn.

Preferentiële leveranciersverklaringen als bewijs

Deponeert u preferentiële leveranciersverklaringen als bewijs voor de oorsprong? U kunt dan aan uw leverancier vragen om als oorsprongsland de EU-lidstaat te vermelden in plaats van alleen Europese Unie (indien mogelijk).

Wijze van vernieuwen

Indien uw bewijsvoering voor herhaaldelijk gebruik is bestemd, dan deponeert u deze bewijsstukken eenmalig bij KVK per e-mail. U dient per aanvraag van een exportdocument duidelijk aan te geven welk bewijsstuk van toepassing is. Mail bewijsstukken als aparte pdf-bestanden naar één van onze regiokantoren. De originele exemplaren bewaart u zeven jaar in eigen administratie voor een eventuele nacontrole.

Bewijsvoering voor eenmalig gebruik ontvangt de KVk bij voorkeur als bijlage bij iedere nieuwe aanvraag van een oorsprongsdocument in de DAE-applicatie van KVK.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Specialist Oorsprong

Wil Nabben