Geschiedenis

Door innovatie gegroeid

De geschiedenis van SGS Maco

Vanaf augustus 2017 maken we deel uit van SGS, wereldmarktleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Inmiddels kent u ons als SGS Maco. Etienne Mulders is sinds augustus 2017 aangesteld als Managing Director.

Innovatie is key

Blik op de toekomst

Wij maken onze activiteiten toekomstbestendig door in te zetten op digitalisering, hoogwaardige nichekennis, een forse uitbreiding van het internationaal netwerk en een intensieve en persoonlijke samenwerking met de klant.

In 1953 is Maco Customs Service opgericht, een echt familiebedrijf. Sindsdien maakte Maco een continue groei door en in 1985 wordt er gewerkt vanuit vier grenskantoren, met twaalf medewerkers. Als in 1992 de Europese binnengrenzen opengaan, vervalt 95% van de werkzaamheden. Toch blijft Maco voortbestaan en vormt de import en export met landen buiten de EU het fundament van alle douane activiteiten. Rond de eeuwwisseling zet Maco sterk in op automatisering van douaneprocedures en vanaf 2002 worden klanten over heel Nederland vanuit de vestiging in Roermond bediend.

In 2001 opent Maco een vestiging in Rotterdam en kan Maco zich de specialist op het gebied van Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging noemen. Rond 2004 draait de business om innovatie en service: Maco kan, als eerste in Nederland, de douane-administratie papierloos archiveren. Tevens beschikt zij als enige douane expediteur over een vergunning om accijnsproducten uit andere EU-lidstaten, voor zowel de accijns als de BTW, aan te geven. Maco ontwikkelt eigen douanesoftware waarmee bedrijven zelf aangiftes kunnen maken. Sindsdien zijn we alleen maar verder gegroeid en vervullen we de rol van kennispartner voor u, onze klant. Wij zorgen ervoor dat u compliant werkt met zo min mogelijk impact op de supply chain.

In 2011 opent Maco een vestiging in Antwerpen en sindsdien helpen we klanten ook met hun douanezaken in België. Momenteel werken we met een professioneel team van 60 experts, verspreid over 4 vestigingen in Nederland en België. Sinds augustus 2017 maken we deel uit van SGS, en inmiddels kent u ons als SGS Maco.