Verantwoording

Lorem ipsum dolor

Verantwoording

Deze website bevat niet alleen feitelijk materiaal omtrent wetten en procedures in de douanerie in Nederland en de EU, ze geeft ook een mening weer over de toepassing in de praktijk ervan. U dient de tekst dus altijd met een kritisch oog te lezen.

Lorem ipsum

Open bedrijf

Maco is een open bedrijf.  We willen graag op een open en eerlijke manier met onze klanten samenwerken en communiceren.

Dan is het fijn als die klant ook goed geïnformeerd is, zodat we op gelijke hoogte kunnen communiceren. Maco wil graag het vertrouwen winnen van haar opdrachtgevers. U komt naar Maco vanwege de kennis die wij in ons vakgebied hebben en de diensten die we hiermee kunnen vervullen. Wij hebben altijd een kennisvoorsprong op onze klant en daarom is vertrouwen van de klant in Maco zo belangrijk voor ons.

Lorem ipsum

Douanerie

‘Customs is not sexy!’ Deze opvatting is voor velen die zijdelings met de douanerie in aanraking komen meestal van toepassing. In het algemeen is het beeld van douanerie nog steeds stoffig en ouderwets.  Het tegendeel is echter waar.

We hebben hier te maken met een bedrijfstak die midden in de wereldhandel staat, die nationale en Europese belastingwetten toepast. Een wereld die snel en gehaast is. Waarin alles digitaal gaat. Waar het management van risico’s centraal in staat. Die enorme bedragen aan goederenwaarde, belastingen en risico’s verwerkt. Die een belangrijke rol vervult in de veiligheid van onze samenleving.  Bij Maco is ons adagium dan ook eerder ‘Let’s make Customs sexy!’

De feiten en meningen die u op deze website aantreft geven de kennis weer van de medewerkers van Maco. Misschien bent u het niet helemaal of altijd met ons eens. Laat het ons dan weten. Wij staan altijd open om te leren of om onze mening te herzien.

Het moge duidelijk zijn dat Maco geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud van deze website. U moet altijd zelf uw oordeel vellen over een feitencomplex, waar u als im- of exporteur uiteindelijk ook zelf voor aansprakelijk blijft.