Accijnsgoederen

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Accijnsgoederen

Welke goederen vallen onder de accijnsplicht en hoe werkt de geharmoniseerde wetgeving in de EU. Met welke nationale bepalingen dient u verder nog rekening te houden. Wij geven u hier een korte uitleg.

Communautaire accijnsgoederen

Accijns is een vorm van indirecte belasting en dient uiteindelijk steeds betaald te worden in het land waar de goederen zullen worden verbruikt. Omwille van deze reden is het dus belangrijk om te weten welke goederen vallen onder de accijnsplicht. Het verbruik van een aantal goederen is binnen de Europese Unie geharmoniseerd. Deze goederen noemen we communautaire accijnsgoederen en omvatten:

  • Energieproducten (vb. elektriciteit, gas en oliën)
  • Tabakswaren
  • Alcohol

Geharmoniseerde wetgeving

De geharmoniseerde wetgeving houdt concreet in dat er voor communautaire accijnsgoederen in alle lidstaten ‘formaliteiten’ moeten worden verricht. De Europese Commissie voorziet in een minimum van formaliteiten, wetgeving en tarieven, die de lidstaten individueel verder kunnen uitbreiden en vormgeven. Meer informatie over de geharmoniseerde wetgeving binnen Europa, vindt u middels deze link. Meer informatie over de minimum tarieven binnen Europa en de uitbreiding op lidstaatniveau, vindt u middels deze link.

Nationale accijnsproducten

Naast de wetgeving omtrent geharmoniseerde accijnsgoederen is iedere lidstaat van de Europese Unie vrij om ook accijns te gaan berekenen op het verbruik van andere producten. Deze categorie van producten wordt nationale accijnsproducten genoemd en omvat onder andere:

  • Koffie (incl. extracten)
  • Alcoholvrije dranken (vb. mineraalwater, frisdrank, vruchtensap, thee,…)

Accijnsverschuldigdheden worden over het algemeen berekend over de geleverde hoeveelheid van het product en niet over de waarde van het product.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Client Centre Manager Excise

Frank Thoolen

Méér weten?

Download Info Sheets

Wij delen onze kennis