Algemene Fiscale Vertegenwoordiging

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Algemene Fiscale Vertegenwoordiging

Algemeen Fiscale Vertegenwoordiging wordt vaak toegepast indien Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging wettelijk niet mogelijk is, bijvoorbeeld in het geval van aankopen van goederen vanuit een andere EU lidstaat.

Toepassing voor bedrijven

Algemeen Fiscale Vertegenwoordiging wordt vaak toegepast indien Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging wettelijk niet mogelijk is, bijvoorbeeld in het geval van aankopen van goederen vanuit een andere EU lidstaat. Ook bij Algemeen Fiscale Vertegenwoordiging geldt dat een bedrijf zich in Nederland niet juridisch hoeft te vestigen.

Artikel 23 Verlegging btw vergunning

Veel van de ondernemingen die zich in Nederland voor de BTW registreren, willen ook goederen van buiten de Europese Unie invoeren.  Dat is altijd mogelijk, maar de fiscus verleent geen art. 23 vergunning voor verlegging van de BTW bij invoer aan niet-Nederlandse ondernemingen.  Hiervoor is het nodig een Algemeen Fiscaal Vertegenwoordiger aan te stellen.  In principe kan elke Nederlandse onderneming als AFV optreden. Maar omdat invoer ook altijd een logistieke beweging met zich meebrengt, zijn het toch vaak douane-expediteurs en logistieke bedrijven die als AFV optreden. Maar ook accountants plegen wel als Algemeen Fiscaal Vertegenwoordiger op te treden. Een AFV is verantwoordelijk voor alle transacties die het bedrijf verricht dat in Nederland vertegenwoordigd wordt.  Alleen als er een Algemeen Fiscaal Vertegenwoordiger is aangesteld, verleent de belastingdienst aan het BTW-nummer een art. 23 vergunning.

Borgstelling

Om als AFV op te treden moet deze een borgstelling afgegeven aan de Nederlandse fiscus. De AFV is per jaar maximaal aansprakelijk voor de hoogte van het bedrag van de borgstelling. Maar omdat de fiscus vijf jaar kan navorderen is de aansprakelijkheid van de AFV in de praktijk vijf keer het bedrag van de borgstelling. In het algemeen zal de AFV ook een borgstelling van vijf keer de borg aan de fiscus, als contraborg vragen van zijn buitenlandse opdrachtgever. De hoogte van de borgstelling die de fiscus aan de AFV vraagt, ligt wettelijk vast. Het bedrag aan BTW dat de buitenlandse onderneming in een kwartaal naar verwachting verschuldigd zal worden, moet door de AFV borg gesteld worden.

Maatwerk

Een AFV moet een specifieke vergunning aanvragen voor het bedrijf dat hij gaat vertegenwoordigen. De aanvraagprocedure en de aansprakelijkheid maken Algemene Fiscale Vertegenwoordiging dus een stuk bewerkelijker dan Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging. Er moet een volledige en uitgebreide BTW-administratie gevoerd worden. Met het BTW-nummer kunnen ook binnenlandse verkopen gedaan worden en voorbelasting in aftrek worden gebracht. Een AFV biedt in het logistieke en administratieve proces heel veel mogelijkheden. Wel is de organisatie erdoor veel uitgebreider en zijn de verplichtingen die aangegaan worden veel intensiever en langduriger.  AFV is nog steeds maatwerk, terwijl BFV inmiddels in Nederland zeer gangbaar is geworden.  In dit laatste schuilt tevens het gevaar dat de procedures en verplichtingen bij BFV onderschat worden, waardoor aansprakelijkheidsclaims kunnen ontstaan die zeer omvangrijk kunnen zijn, zowel voor de fiscaal vertegenwoordiger als voor zijn opdrachtgever.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Product Manager VAT Services

Erik van Cann

Méér weten?

Download Info Sheets

Wij delen onze kennis