Authorised Economic Operator (AEO)

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Vergunning AEO indienen

Om een AEO status te verwerven, dient een bedrijf een vergunningsaanvraag in te dienen bij de douane. Uit welke onderdelen de aanvraag bestaan en welke voorwaarden er verbonden zijn aan een AEO vergunning leest u in dit artikel.

Onderdelen aanvraag AEO vergunning

Om een AEO status te verwerven, dient een bedrijf een vergunningsaanvraag in te dienen bij de douane. Deze aanvraag bestaat uit 3 onderdelen:

 1. De aanvraag (met algemene gegevens, het soort vergunning die aangevraagd wordt, etc.)
 2. De AEO-verklaring (waarin wordt verklaard bekend te zijn met douane wetgeving, de eisen en de gevolgen van de aanvraag)
 3. De vragenlijst voor zelfbeoordeling (self-assessment questionnaire)
 4. De samenvatting van de zelfbeoordeling/self-assessment

Samenvatting AEO self-assessment

De samenvatting van het AEO-Selfassesment moet (vanzelfsprekend) gebaseerd zijn op het AEO-Selfassesment. Daarbij komen de volgende bedrijfsonderdelen aan bod:

 • Het bedrijf (algemene beschrijving van de organisatie en haar activiteiten)
 • De staat van dienst op het gebied van het naleven van voorschriften (hierbij moet beschreven worden of het bedrijf in het verleden voldaan heeft aan [douane]voorschriften en aangeven welke maatregelen genomen worden om te voorkomen dat er onregelmatigheden ontstaan)
 • Boekhouding en logistiek van het bedrijf (hierbij moet bewezen worden dat de boekhouding kloppend en transparant is en dat de goederenstromen te volgen zijn)
 • Solvabiliteit (hierbij moet bewezen worden dat het bedrijf financieel gezond is)
 • Praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties (hierbij moet worden aangegeven of er voldoende ervaring op douanegebied is)
 • De Veiligheid (hierbij moet bewezen worden dat er voldoende maatregelen op het gebied van veiligheid in de zin van terrorisme genomen zijn. Daarbij komen goederen-, informatie- en personeelsbeveiliging aan bod)

Het bedrijf dat de vergunning aanvraagt, moet eerst zelf de risico’s bepalen die voor haar gedeelte van de toeleveringsketen kunnen ontstaan. Daarna moet wederom zelf beoordeeld worden, of voldoende maatregelen tegen deze risico’s zijn getroffen. Als zou blijken dat het bedrijf daartegen niet (voldoende) gewapend is, moeten aanvullende maatregelen getroffen worden. Indien er risico’s zijn die niet afgedekt kunnen worden, moet dit gemotiveerd worden.

Voorwaarden AEO vergunning

Wanneer een bedrijf voldoende maatregelen heeft getroffen voor de vergunning is niet duidelijk. De douane hanteert een “open normstelling” bij haar beoordeling. Dit betekent dat zij de aanvragen voor ieder bedrijf verschillend beoordeelt. Wel is duidelijk dat een bedrijf een AEO vergunning krijgt als er:

 • Een passende staat van dienst op het gebied van de nakoming van douanevereisten is;
 • Een deugdelijke handels- en, in voorkomend geval, vervoersadministratie is;
 • Een gezonde financiële situatie is;
 • Er voldoende kennis van douanezaken is;
 • Passende veiligheidsnormen zijn genomen.

Meer info

Per 1 oktober 2019 kunt u een verzoek voor een vergunning Authorised Economic Operator (AEO) digitaal indienen via de EU Customs Trader Portal. Heeft u behoefte aan assistentie bij uw aanvraag dan kunt u contact opnemen met één van de consultants van SGS Maco. Wij helpen u graag verder.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Customs Consultant

John Sampers