Btw registratie

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Btw registratie

Het komt voor dat een niet-Nederlandse onderneming in Nederland allerlei economische activiteiten verricht of laat verrichten, zonder – zoals bij Algemeen Fiscale Vertegenwoordiging het geval is – geconfronteerd te willen worden met het stellen van bankgaranties.

Btw verplichtingen

Om in een dergelijk geval aan de BTW verplichtingen te voldoen, kan die onderneming ervoor kiezen zich voor de BTW in Nederland te registreren. De buitenlandse onderneming (al dan niet een EU-ingezetene) krijgt dan een Nederlands BTW nummer, zonder verdere vergunning. Deze variant is laagdrempeliger dan AFV. Het nadeel is dat de BTW voorgefinancierd dient te worden – er is in dit geval geen artikel 23 vergunning mogelijk. Het voordeel is dat er geen bankgaranties gesteld hoeven te worden en dat een registratie voor BTW veel sneller te realiseren is dan een AFV vergunning.

Aanvraag NL btw nummer

Bij de aanvraag van een Nederlands BTW nummer zijn enkele officiële stukken van de Belastingdienst van het land van vestiging van de aanvrager nodig, maar de verlening van het BTW nummer gaat snel, soms wel binnen 10 dagen.  Met het BTW nummer kan de buitenlandse onderneming volledig participeren in de handel binnen de Europese Unie.  Natuurlijk is er de verplichting een BTW administratie te voeren. Maco verzorgt vele van dergelijke BTW -registraties en administraties.  Van belang is dat er rekening mee gehouden wordt dat de Belastingdienst, zeker als er BTW wordt teruggevraagd, streng controleert op de juistheid van alle transacties. De onderneming die de administratie in Nederland voert, is verder niet aansprakelijk voor de activiteiten van de buitenlandse vertegenwoordigde.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Product Manager VAT Services

Erik van Cann

Méér weten?

Download Info Sheets

Wij delen onze kennis