Carnet ATA

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Douanevervoer Carnet ATA

Het is mogelijk het internationaal goederenverkeer te vereenvoudigen op grond van de ATA-overeenkomst. Het Carnet ATA (Admission Temporaire/ Temporary Admission) wordt gebruikt voor tijdelijke invoer, wederuitvoer en doorvoer van goederen, die bestemd zijn om tijdelijk in te voeren.

Gebruik Carnet ATA

Een ATA-carnet kunt u gebruiken bij tijdelijke uitvoer van bijvoorbeeld:

  • monsters en reclamemateriaal
  • tentoonstellingsmateriaal
  • gereedschappen voor het verrichten van onderhoud, reparatie en service
  • foto-, video- en filmmateriaal, muziekinstrumenten, toneel- en theaterattributen.

Bij het gebruik van dit formulier wordt de EU als één land aangemerkt.

Toepassing 

Het carnet ATA wordt in alle verdragsdeelnemende landen aanvaard en het kan dus in de verschillende landen die deelnemen aan de ATA-overeenkomst, achtereenvolgens worden gebruikt. Als gevolg van het systeem van wederzijdse aanvaarding van de aansprakelijkheid, hoeft geen zekerheid te worden gesteld bij tijdelijke invoer en vervoer van de goederen waarop het carnet betrekking heeft.

Met een ATA-carnet betaalt u geen btw, invoerrechten of borgsommen. Bovendien vereenvoudigt het de douaneprocedures, omdat u één document gebruikt. U kunt dit aanvragen bij de Kamer van Koophandel.

Douanestatus van de goederen

De douanestatus van de goederen vermeld op het carnet ATA is die van niet-Uniegoederen status, tenzij de belanghebbende de douanestatus van Uniegoederen aantoont. De belanghebbende kan de douanestatus van Uniegoederen op de volgende manier aantonen; door het tonen van de vermelding van “T2L” of “T2LF” op het carnet. 2.

Achtergrond info

Voor meer achtergrond info over het gebruik van het Carnet ATA, raadpleegt u deze website. Onze consultants helpen u graag verder bij vragen over het gebruik van het Carnet ATA.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Client Centre Manager Excise

Frank Thoolen