Douane-entrepot

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Type douane-entrepots

In afwachting van een definitieve bestemming kunnen niet-Uniegoederen tussentijds worden opgeslagen. Als u een opslagruimte wilt beheren, hebt u hiervoor een vergunning nodig.

Reden voor opslag

Dit kan een vervoerstechnische reden hebben, indien er bijvoorbeeld nog niet voldoende gegevens aanwezig zijn voor het doen van de aangifte. Ook kan er een economische (handels technische) reden zijn, bijvoorbeeld het op afroep leveren van goederen, die bestemd zijn om in het vrije verkeer te worden gebracht.

Duur opslag

U mag de goederen voor onbepaalde tijd opslaan, totdat de goederen:

  • Worden geplaatst onder een volgende douaneregeling
  • Worden vernietigd
  • Het douanegebied van de Unie verlaten

Gebruikelijke behandelingen

Soms bestaan er redenen om de opgeslagen goederen te behandelen. De Douane kan toestemming verlenen om deze behandelingen uit te voeren. De Unie wetgeving merkt deze behandelingen aan als ‘gebruikelijke behandelingen’. We onderscheiden 3 categorieën.

  • Bewaring in goede staat: bijvoorbeeld vervanging van verpakkingsmiddelen
  • Verbetering van de prestatie of handelskwaliteit: bijvoorbeeld voorzien van etiketten
  • Voorbereiding op de distributie of wederverkoop: bijvoorbeeld samenstellen sets

Vervoer goederen naar andere EU bestemming

Indien goederen vanuit het douane-entrepot naar een andere plaats in de EU gaan heeft u een Transit document nodig. Ook wel een NCTS of T1 document genoemd. Wij verzorgen jaarlijks duizenden transitdocumenten voor onze klanten. Ook voor een T2L document kunt u bij ons terecht.

Uitstel van belasting

Indien de goederen in het douane-entrepot worden opgeslagen kan betaling van belasting worden uitgesteld. Zolang ze hier liggen opgeslagen is geen belasting verschuldigd en worden ook de niet-fiscale verplichtingen toegepast.

Soorten douane-entrepots

Er zijn 2 hoofdsoorten douane-entrepots:

  • Publiek douane-entrepot: Een douane-entrepot dat kan worden gebruikt voor opslag van goederen door iedereen. De persoon die de douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling douane-entrepot doet of voor wiens rekening die aangifte wordt gedaan, wordt de houder van de regeling genoemd. De houder van de vergunning publiek douane-entrepot hoeft niet de houder van de regeling te zijn.
  • Particulier douane-entrepot: Een douane-entrepot dat kan worden gebruikt voor opslag van goederen door de houder van de vergunning douane-entrepot. De houder van de vergunning particulier douane-entrepot is tevens de houder van de regeling.

Voor nadere uitleg en informatie omtrent de verschillen tussen type publiek en particulier douane-entrepots, raadpleegt u het Handboek Douane.

Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO)

De goederen die bestemd zijn op gelost te worden hebben na aanbrengen bij de Douane, tot het tijdstip waarop zij weder uitgevoerd worden, dan wel onder een douaneregeling worden geplaatst de status van “tijdelijke opslag”. Deze goederen worden ook ‘goederen in tijdelijke opslag’ genoemd.

Deze goederen mogen uitsluitend op de door de Douane goedgekeurde plaatsen verblijven, onder de door de Douane vastgestelde voorwaarden. Als een plaats waar goederen zich in tijdelijke opslag mogen bevinden, permanent is goedgekeurd dan wordt deze ruimte genoemd “ruimte voor tijdelijke opslag”.

Voor het beheer van een RTO is een vergunning vereist. Een vergunning douane-entrepot en een vergunning RTO kunnen voor dezelfde opslaglocatie worden verleend.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen omtrent het gebruik van een RTO:

  • De termijn bedraagt 90 dagen ongeacht vervoerswijze bij binnenkomst
  • U heeft de verplichting tot gebruik van een zekerheid.
Meer info? Ik sta u graag te woord
Quality Manager

Piet Vluggen