Douaneregelingen

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Plaatsing goederen onder douaneregeling

Er zijn verschillende douaneregelingen. Kiest men voor een douaneregeling dan zal er altijd een douaneaangifte gedaan moeten worden. De vorm waarin de aangifte wordt gedaan kan verschillen.

Verschillende douaneregelingen

 • In het vrije verkeer brengen (invoer)
 • Douanevervoer
 • Opslag, in een douane-entrepot of vrije zone
 • Specifieke bestemming, tijdelijke invoer en bijzondere bestemming
 • Veredeling: actieve en passieve veredeling
 • Uitvoer

Bijzondere regelingen

De regelingen douanevervoer, opslag, specifieke bestemming en veredeling zijn de bijzondere regelingen. Men kan namelijk iets met de goederen doen onder een dergelijke regeling terwijl het nog geen Uniegoederen zijn. U hebt voor het beheer van een douane-entrepot en het gebruik van de regelingen actieve veredeling, passieve veredeling, tijdelijke invoer en bijzondere bestemming wel een vergunning nodig. En u moet aangifte doen om de goederen onder een regeling te plaatsen.

Zekerheid

U mag de vergunningen alleen gebruiken als u zekerheid hebt gesteld bij de ontvanger voor de douaneschuld die kan ontstaan of voor andere heffingen die verschuldigd kunnen worden voor de onder de regeling te plaatsen goederen. U kunt eenmalig of doorlopend zekerheid stellen. Voor doorlopende zekerheid hebt u een aparte vergunning nodig.

Zekerheid door wederuitvoer?

De bijzondere regelingen moeten worden aangezuiverd. De regels die daarvoor gelden vindt u in het Handboek Douane. Geeft u de bestemming wederuitvoer aan goederen onder een bijzondere regeling? Dan moet u een aangifte tot wederuitvoer doen. Dit geldt voor goederen die de Europese Unie weer verlaten en geplaatst zijn onder 1 van deze regelingen:

 • douane-entrepot
 • actieve veredeling
 • tijdelijke invoer

Wat betekent dit voor u?

U doet:

 • een aangifte tot wederuitvoer én een aangifte voor extern douanevervoer.  De goederen gaan dan onder de regeling extern douanevervoer naar het kantoor van bestemming (wanneer de goederen na vrijgave voor (weder)uitvoer onder de regeling extern douanevervoer worden geplaatst, is het douanekantoor van uitgang het douanekantoor van bestemming van de regeling douanevervoer).

of

 • alleen een aangifte tot wederuitvoer. De goederen gaan dan onder de bijzondere regeling naar het kantoor van uitgang.

De mogelijkheid om alleen aangifte voor extern douanevervoer te doen, is vervallen per 1 mei 2016.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Quality Manager

Piet Vluggen