Dual-use goederen

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Wanneer sprake van dual-use goederen?

De laatste tijd besteed men steeds meer aandacht aan de export controle op strategische goederen. Het is dan ook vrij lastig om in de praktijk te bepalen wanneer een goed strategisch en wanneer een goed niet strategisch is. Tegenwoordig bestaan er tools en hulpmiddelen die wij hiervoor kunnen gebruiken. 

Uitleg strategische goederen 

Strategische goederen zijn goederen waaraan om veiligheidsredenen en internationale afspraken zo veel strategisch belang wordt toegekend, dat de uitvoer ervan niet of alleen onder voorwaarden mag plaatsvinden. Het gaat meestal om goederen die voor militaire doeleinden of voor de vervaardiging van massavernietigingswapens kunnen worden gebruikt. De term strategische goederen omvat zowel militaire goederen als goederen voor tweeërlei gebruik, doorgaans dual-use goederen genoemd.

Dual-use goederen

Dual-use goederen kunnen naast een normaal civiel gebruik óók een militaire toepassing hebben (conventionele dual-use goederen) of een toepassing hebben bij de ontwikkeling en productie van massavernietigingswapens (in het Engels: weapons of mass destruction, afgekort tot WMD) of overbrengingsmiddelen hiervoor.

Export of import van strategische goederen

Vanwege diverse internationale sancties gelden er strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Bij de Europese dual-use verordening zit een uitgebreide lijst met gespecificeerde goederen. Jaarlijks wordt deze lijst bijgewerkt. Het is dan ook aan te raden deze lijst door te nemen. Voor het exporteren naar landen buiten de EU en voor de overdracht binnen Europa van sommige van dit soort goederen is een exportvergunning verplicht.

Dual-use goederen lijst

De lijst van dual-use goederen is onderverdeeld in tien categorieën. Het gaat om goederen in de categorieën: nucleaire goederen, speciale materialen en aanverwante apparatuur, materiaalbewerking, elektronica, computers, telecommunicatie en informatiebeveiliging, sensoren en lasers, navigatie en vliegtuigelektronica, zeewezen en schepen, en ruimtevaart en voortstuwing. Komen de goederen in één van deze categorieën voor? Dan is een vergunning aanvraag bij CDIU een vereiste.

HS code raadplegen

Tevens kunt u ook de HS code raadplegen in het douane gebruikstarief. In het gebruikstarief wordt het meestal aangegeven met het bescheidcode X002 of Y901. Als u deze code ziet staan, dient u de verordening te raadplegen om te bepalen of het al dan niet gaat om militaire goederen. In de verordening dient u uw goederen te zoeken.

Verklaring en specificatie goederen

In deze link treft u een verklaring rondom specificatie van strategische en sanctiegoederen aan. Hiermee verklaart u dat uw producten strategische goederen zijn. Gelieve dit document volledig in te vullen, ondertekenen voor akkoord en te mailen naar puishan.cheung@sgs.com.  Ondervindt u problemen met het bepalen of de goederen strategische goederen zijn? Neem gerust contact op met Pui Shan Cheung, Dual-use Specialist. Zij kan u verder helpen en adviseren.

Nuttige links

Meer info? Ik sta u graag te woord
Dual-use goederen Specialist

Pui Shan Cheung