Excise Movement Control System

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Excise Movement Control System

Het Excise Movement Control System (EMCS) is een Europees systeem dat door de overheden ter beschikking wordt gesteld om communautaire accijnsgoederen onder schorsing te vervoeren binnen de Europese Unie.

Dit Europese systeem is in het leven geroepen zodat de verschillende accijnsdiensten binnen Europa een elektronisch overzicht kunnen bewaren over de diverse accijnsbewegingen binnen de Europese Unie en desbetreffende lidstaten.

Via een elektronische aanmelding worden telkens de verzender en ontvanger van de partij met vergunningnummer genoemd, gekoppeld aan een periode van verzending binnen dewelke de overvoer van de accijnsgoederen dient te gebeuren. De opmaak van dit e-AD gebeurt door de verzender van de accijnsgoederen (of diens vertegenwoordiger in de lidstaat van verzending) voor vertrek van de zending en de ontvangstmelding over het e-AD gebeurt door de ontvanger (of diens vertegenwoordiger in de lidstaat van bestemming) na ontvangst en controle over de zending. De ontvangstmelding in EMCS dient te gebeuren maximaal 5 dagen na ontvangst van de zending. De inschrijving in de bijhorende voorraadregistratie dient te gebeuren onmiddellijk na ontvangst van de goederen.

SGS Maco beschikt over een software applicatie om deze EMCS zendingen te registreren.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Client Centre Manager Excise

Frank Thoolen

Méér weten?

Download Info Sheets

Wij delen onze kennis