In het vrije verkeer brengen

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

In het vrije verkeer brengen

Niet-Uniegoederen die bestemd zijn om op de markt van de Unie te worden gebracht of bestemd zijn voor particulier gebruik of consumptie binnen het douanegebied van de Unie, worden geplaatst onder de regeling in het vrije verkeer brengen.

Douanestatus uniegoederen

Door het in het vrije verkeer brengen krijgen de goederen de douanestatus van Uniegoederen. Dit betekent dat de goederen vrij deel kunnen nemen aan de interne markt van de EU, zonder dat nog sprake is van douanetoezicht. De douaneregeling ‘in het vrije verkeer brengen’ is een van de meest voorkomende douaneregeling.

Eisen in vrije verkeer brengen

Het in het vrije verkeer brengen van de goederen omvat de toepassing van drie maatregelen.

  • De vaststelling en inning van wettelijk verschuldigde invoerrechten of andere heffingen
  • Het toepassen van de handelspolitieke maatregelen en het voldoen aan nationale niet- fiscale voorschriften
  • Het vervullen van de douaneformaliteiten voor plaatsing onder de douaneregeling brengen in het vrije verkeer

Nadat de eventueel verschuldigde belastingen zijn betaald en eventuele niet-fiscale verplichtingen zijn nagekomen, krijgen de goederen de Unie-status. Het douanetoezicht is hiermee beëindigd.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Quality Manager

Piet Vluggen