Ketenoplossing voor Brexit in Nederlandse havens

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!
28 januari 2019

Ketenoplossing voor Brexit in Nederlandse havens

Handelt u met het Verenigd Koninkrijk? De aanstaande Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk een derde land. Zowel in het shortsea- als in het ferryverkeer leidt dit onherroepelijk tot douaneformaliteiten. Bij een no-deal zelfs al vanaf 29 maart 2019.

Ketenafhankelijkheid en ketenverantwoordelijkheid

Door deze douaneformaliteiten zullen de verschillende schakels in de keten informatie moeten delen. Dit is nodig om de eigen douaneformaliteiten te kunnen verrichten, maar ook om de andere schakels daartoe in staat te stellen. Gebeurt dit niet dan ontstaat de kans op logistiek oponthoud, extra administratieve lasten en mogelijke financiële risico’s.

Snel via de Nederlandse havens

Samen met de ferrymaatschappijen, belangenorganisaties en het havenbedrijf van Rotterdam en Amsterdam ontwikkelt Portbase één ketenbrede oplossing die ervoor zorgt dat lading ook na de Brexit snel via Nederlandse havens vervoerd kan worden. Vergelijkbaar met het containervervoer via de grote containerterminals, voorziet de werkwijze in het 100% digitaal en geautomatiseerd afhandelen van douaneformaliteiten, met optimaal hergebruik van data. Zowel voor het shortsea- als ferryverkeer ontstaat één werkwijze en één ingang (via Portbase) voor en bij alle terminals. Om de ketenoplossing te laten werken, is het noodzakelijk dat elke partij in de logistieke keten meedoet en zich voorbereidt.

Let op: Alle ferryterminals in Nederland stellen deze gezamenlijke oplossing na de Brexit verplicht; ook het merendeel van de shortsea-terminals heeft deze aanpak omarmd.

Aanpassingen in uw bestaande Portbase services

De door u gebruikte services Melding Import Documentatie en/of Melding Export Documentatie zijn een belangrijk onderdeel van de Nederlandse ketenoplossing voor Brexit in de Nederlandse havens. Naar aanleiding van de Brexit zullen wij in deze services wijzigingen moeten doorvoeren. Het vernieuwen van de service Melding Import Documentatie en het aanpassen van de service Melding Export Documentatie maakt beide geschikt om douanedocumenten zowel voor te melden bij containerterminals als ferryterminals (nieuw!).

Get Ready for Brexit

“Get Ready for Brexit” is een gezamenlijke campagne van een groot aantal partijen om met name exporteurs, importeurs, expediteurs, douaneagenten en vervoerders te informeren over de stappen die zij nú moeten zetten, om ook na de Brexit snel via de Nederlandse havens te vervoeren. Alle informatie over de Nederlandse aanpak leest u op www.getreadyforbrexit.eu.

Bronvermelding: Portbase.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Managing Director

Thomas Munsters