Vergunning Toegelaten Exporteur

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Vergunning Toegelaten Exporteur verklaard

Met een vergunning Toegelaten Exporteur hoeft u geen EUR-1 Certificaten meer op te maken, maar kunt u volstaan met een specifieke verklaring op uw factuur, waarmee de oorsprong van de goederen kan worden aangetoond.

Wat is een vergunning Toegelaten Exporteur?

De douane in de hele wereld wil steeds papierlozer werken. Vervolgens moet dat certificaat dan ook nog in origineel tijdig op de plaats van de inklaring in het land van bestemming beschikbaar zijn bij de aangifte ten invoer. Internationaal zijn er afspraken gemaakt om dit eenvoudiger te maken. Bedrijven die geregeld exporteren en die deskundigheid hebben op het gebied van oorsprongsregels, kunnen in aanmerking komen voor een vergunning ‘Toegelaten Exporteur’. Een bedrijf dat een dergelijke vergunning heeft, kan volstaan met het plaatsen van een specifieke tekst op de exportfactuur en daarbij tevens het vergunningnummer vermelden. Dat scheelt een heleboel werk, moeite en kosten.

Oorsprongsregels & handelsakkoorden

Voor de toepassing van een Vergunning Toegelaten Exporteur gelden dezelfde oorsprongsregels als voor een EUR-1 Certificaat. Maar bij een EUR-Certificaat beoordeelt de Kamer van Koophandel of het Certificaat terecht kan worden afgegeven. Inmiddels zijn er nieuwe handelsakkoorden afgesloten, zoals tussen de Europese Unie en Zuid-Korea en tussen de EU en Canada, waarbij uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van factuurverklaringen om de preferentiële oorsprong aan te tonen. EUR-Certificaten zijn in deze bilaterale handel niet toegestaan. Bedrijven die met Zuid-Korea handelen zijn dus verplicht om een vergunning Toegelaten Exporteur aan te vragen. Omdat de douane ook inziet dat niet zonder meer van elk exporterend bedrijf verlangd kan worden dat het de gecompliceerde oorsprongsregels correct kan toepassen, worden steeds meer combi-vergunningen afgegeven. In een combi vergunning wordt de vergunninghouder verplicht de toepassing van de regels te laten toetsen door een externe deskundige partij. Hiervoor moeten expliciete procedure afspraken gemaakt worden. Maco wordt vaak als zo’n externe deskundige partij gevraagd. Inmiddels zijn de werkwijzen hiervoor gestandaardiseerd en worden ze door de douane voldoende vertrouwd.

Aanvraagprocedure Vergunning Toegelaten Exporteur

De aanvraagprocedure voor een vergunning Toegelaten Exporteur is ingewikkeld, vanwege de aard van de toe te passen wetgeving. Vaak wordt daarom ook een oorsprongsdeskundige derde partij zoals SGS Maco gevraagd te helpen bij de aanvraagprocedure.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Customs Consultant

John Sampers

Méér weten?

Download Info Sheets

Wij delen onze kennis