Preferentiële tariefbehandeling bij invoer in de OZA-staten

Preferentiële tariefbehandeling bij invoer in de OZA-staten

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Preferentiële tariefbehandeling bij invoer in de OZA-staten

De Europese Commissie (EC) heeft een kennisgeving 2020/C 176/03 uitgebracht aan exporteurs en andere marktdeelnemers betreffende de toepassing van het EU-systeem van geregistreerde exporteurs (REX-systeem) voor de uitvoer uit de EU naar staten in oostelijk en zuidelijk Afrika in het kader van de tussentijdse Economische Partnerschapsovereenkomst (EPO) EU-OZA*.

Dit betekent dat producten van oorsprong uit de EU vanaf 1 september 2020 in aanmerking komen voor preferentiële tariefbehandeling bij invoer in de OZA-staten, na het indienen van factuurverklaringen die zijn opgesteld door in het Europese REX-systeem geregistreerde exporteurs of, voor zendingen bestaande uit een of meer colli met producten van oorsprong waarvan de totale waarde niet meer dan €6 000 bedraagt, door elke exporteur.
Vanaf 1 september worden de EUR.1 certificaten of de factuurverklaringen die zijn opgesteld door erkende exporteurs niet meer geaccepteerd door de OZA-staten.

Het is van belang voor exporteurs en andere betrokken marktdeelnemers in de EU om de nodige maatregelen te treffen om de nieuwe bepalingen met ingang van 1 september 2020 toe te passen, hetgeen ook betekent dat een registratie van exporteurs in REX-systeem noodzakelijk is. Marktdeelnemers uit de EU die reeds in het REX-systeem geregistreerd zijn, dienen gebruik te maken van het reeds aan hen toegewezen REX-nummer.

Deze wijzigingen volgen de op 31 maart 2020 gewijzigde protocol nr. 1 van de tussentijdse EU-OZA EPO betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking.

U kunt de gehele kennisgeving hier lezen.

*OZA Landen bestaande uit: de Republiek Botswana, de Republiek Kameroen, de Republiek Guinee, de Republiek Kenia, het Koninkrijk Lesotho, de Republiek Madagaskar, de Republiek Mauritius, de Republiek Mozambique, de Republiek Namibië, de Republiek der Seychellen, de Republiek Zuid-Afrika, het Koninkrijk Eswatini, de Republiek Zimbabwe, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en het Caribisch deel van de Nederlanden (Bonaire, Sint-Eustasius en Saba).

Meer informatie

Indien u op dit moment vragen heeft, neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Quality Manager

Piet Vluggen