Case story

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Personal, Professional en Proactive

GD-iTS Group, de full service logistiek partner, is groot geworden in Warehousing, Freight Forwarding en Internationaal transport. De dienstverlening wordt verzorgd door ruim 110 personen die de klant dagelijks servicen middels 3 P’s “Personal, Professional en Proactive “, in Nederland, binnen Europa en wereldwijd. Deze kernwaarden vormen de basis van GD-iTS Groups’s visie en stemmen overeen met met SGS Maco’s visie. Deze matchende ambities versmolten in een duurzame partnership waarbij SGS Maco de GD-iTS Group support en optreedt als een verlengstuk van haar organisatie.

SGS Maco as your customs partner

De huidige samenwerking dateert inmiddels van ruim tien jaar geleden. SGS Maco ondersteunde de GD-iTS Group bij de AEO aanvraag voor het toenmalige nieuwe warehouse zodat deze kon fungeren als eigen douane-entrepot. Voor een full service logistieke organisatie is het verplicht te werken volgens de wettelijke douanebepalingen en – richtlijnen. In het expeditieursvak kunnen risico’s groot zijn.

Compliance

De verbindende factor van dit partnership is compliance. SGS Maco’s manier van werken en jarenlange professionele douane-ervaring stellen de GD-iTS Group in staat om compliance te werken en te zijn in haar bedrijfsprocessen, waardoor eventuele risico’s tot een minimum worden beperkt. Daarnaast zorgt SGS Maco ervoor dat GD-iTS, onder toezicht van, zelf EX-a en T-documenten kan opmaken.

Formule voor succes

Vertrouwen speelt een grote rol in het partnership tussen SGS Maco en GD-iTS. Niemand weet zoveel als iedereen samen. Onder dit motto hebben beide bedrijven al vele projecten succesvol kunnen afronden. “Korte lijnen, persoonlijk contact en de onderlinge ICT toepassingen maken het mogelijk om onze klant zo optimaal mogelijk van dienst te zijn”, aldus Arno Mojel, Sales Manager Ocean bij GD-iTS Group. Doordat beide partijen optimaal profiteren van elkaars kennis en kunde resulteert dit in een servicegerichte en effectieve dienstverlening naar de global customers, van zowel de GD-iTS Group als SGS Maco.

Méér weten?

Download Info Sheets

Wij delen onze kennis