Implementatie definitie exporteur

Implementatie definitie exporteur

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Nieuwe datum gewijzigde definitie van exporteur in de uitvoeraangifte

Op dit moment wordt het nog steeds toegestaan dat exporteurs, zoals in de aangifte staat vermeld, niet in de Europese Unie (EU) gevestigd hoeven te zijn. Onlangs heeft de Nederlandse Douane echter besloten om deze periode waarin het mogelijk was om de oude definitie van ‘exporteur’ te hanteren te beëindigen per 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 mogen niet EU-bedrijven niet langer optreden als exporteur en mogen ze niet meer in box 2 van de uitvoeraangifte in Nederland worden opgenomen.

Gevolgen exporteur in Unie gevestigd

Volgens de wijziging die de Douane bekend heeft gemaakt zou een exporteur, zoals in de aangifte vermeld, gevestigd moeten zijn binnen de EU. Dit betekent dat na deze wijziging een niet-EU-bedrijf niet meer optreden kan als exporteur voor de export vanuit de EU. Bovendien is het dus niet meer mogelijk om een aangifte met indirecte vertegenwoordiging, waarbij de exporteur gevestigd is buiten de EU, op te maken. Uitzondering op deze wetgeving is de wederuitvoer van niet-Uniegoederen, bijvoorbeeld de wederuitvoer uit een vrije zone of goederen in tijdelijke opslag.

Stappen om de impact te beperken

Er bestaan mogelijkheden om iemand, denk aan een vervoerder, logistiek dienstverlener of leverancier binnen de EU, aan te wijzen om als exporteur op te treden. De volgende mogelijkheden kunnen van toepassing zijn:

 • De leveringsvoorwaarde EXW, waarbij de koper van de zending voor de export zorgt, wordt gewijzigd in de leveringsvoorwaarde FCA. Hierbij moet de verkoper zorgen voor opmaak van de exportdocumenten.
 • Er kan eventueel gebruik worden gemaakt van een Benedictus verklaring (meer informatie via Customer Service).
 • Via een dochteronderneming die binnen de EU is gevestigd.
 • Via partijen zoals een terminalhouder, cargadoor, logistiek dienstverlener, fulfillment center of vervoerder (hierbij zullen zij de risico’s echter niet op zich nemen).
 • Logistieke dienstverleners (zullen deze rol niet vaak op zich nemen).

Er kan onduidelijkheid bestaan over welke aansprakelijkheid hieraan kleeft, mede vanwege btw-regels en dual-use goederen. Onze branche organisatie heeft verzocht aan de douane om contact op te nemen met Buitenlandse Zaken met als doel een richtlijn te verkrijgen voor de interpretatie van de dual-use bepalingen.

Bij financiële risico’s moet u bijvoorbeeld denken aan:

 • Boetebedragen
 • Winstderving vanwege het risico op verlies van de AEO-status
 • Negatieve publiciteit
 • Bedrijfsstillegging
 • Strafrechtelijke sancties vanwege een economisch delict
 • Etc.

Meer info

Deze wetgeving zal voor bepaalde opdrachtgevers problemen opleveren, zoals een vertraging in het logistiek proces. Indien u op dit moment vragen heeft, neem gerust contact op met onze specialist. Wij helpen u graag verder.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Customs Consultant

John Sampers