Uitvoeraangifte: exporteur moet in Unie gevestigd zijn

Exporteur moet in Unie gevestigd zijn

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Uitvoeraangifte: exporteur moet in Unie gevestigd zijn

De Nederlandse Douane heeft aangekondigd dat 15 dagen na het opheffen van de coronamaatregelen de exporteur waarvoor een uitvoeraangifte wordt opgemaakt in de EU gevestigd dient te zijn. Dit betekent dat het op dit moment nog wordt toegestaan dat een exporteur, zoals in de aangifte staat vermeld, niet in de Europese Unie (EU) gevestigd hoeft te zijn. In tegenstelling tot een eerder bericht wordt dit, met het oog op de actuele situatie, dus toegestaan tot de 15e dag van de maand volgende op de maand waarin de kabinetsmaatregelen m.b.t. corona eindigen.

Exporteur in Unie gevestigd

De Nederlandse Douane laat recent weten dat men niet langer een niet-EU gevestigde entiteit mag rapporteren in vak 2 van de aangifte ten uitvoer. Dit zou betekenen dat een niet-EU- bedrijf niet meer kan optreden als exporteur voor de export vanuit Nederland, terwijl deze momenteel is toegestaan voor niet-EU-ondernemingen die een indirecte vertegenwoordiger bij de douane hebben benoemd.

Impact

De verandering in de benadering van de Nederlandse Douane zal een impact hebben op bedrijven van buiten de EU, niet-EU-bedrijven in het algemeen en met het oog op Brexit, UK bedrijven die momenteel producten exporteren uit Nederland.

Andere vennootschap machtigen

Vanaf 15 dagen na het opheffen van de coronamaatregelen dienen ze een andere vennootschap te machtigen om op te treden als exporteur. Dit kan door het opzetten van een EU-entiteit, “het oprichten van een vaste inrichting binnen de EU ” voor de douane. Of door via een “trust” maatschappij een bedrijf op te richten.

Stappen om de impact te beperken

Niet-EU-bedrijven die exporteren vanuit Nederland moeten hun supply chain opnieuw beoordelen om en ervoor zorgen dat deze in overeenstemming is met de nieuwe veranderingen. Bedrijven moeten ook samenwerken met hun lokale belasting professional om:

  • Te bepalen welke andere EU gevestigde partij kan fungeren als exporteur voor de douane in de EU, en deze partij  benoemen als exporteur door middel van het bedrijfsleven en de contractuele regelingen (bijv. machtigen deze vennootschap via een volmacht voor de export activiteiten);
  • De EU aanwezigheid van het bedrijf te overwegen: door de oprichting van een “permanent gevestigd bedrijf ” voor douanedoeleinden, kan het bedrijf buiten de EU in aanmerking komen als een EU gevestigde entiteit waardoor het is toegestaan te exporteren vanuit Nederland;
  • De huidige supply chain set-up te herzien en het benoemen de huidige supply chain & trade flow optimalisatie;
  • Wijzigingen te benoemen in aanstaande of bestaande IT uitvoeringsprogramma’s (bijvoorbeeld implementatie van ERP systemen) als gevolg van de wijzigingen in de rol van de stakeholders in het distributie model.

Bron: EY / Global Trade / Belastingdienst

Meer info

Indien u behoefte heeft aan meer achtergrondinformatie of hulp bij uw aangifte of advies, neemt u contact op met één van de consultants van SGS Maco. Wij helpen u graag verder.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Customs Consultant

John Sampers