Verbod op persoonlijke beschermingsmiddelen

Verbod op persoonlijke beschermingsmiddelen

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Verbod op uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen

Update: De Europese Commissie heeft besloten dat voor de volgende beschermingsmiddelen een uitvoervergunning noodzakelijk blijft:

  • Brillen en vizieren voor het beschermen van de ogen
  • Mond- en neusbeschermingsmiddelen
  • Beschermende kleding

Deze maatregel is ingegaan op 26 april 2020 en is van toepassing voor een periode van dertig dagen. Meer informatie vindt u in de Uitvoeringsverordening (EU) 2020/568.

De Europese Unie heeft sinds 15 maart een verbod ingesteld op het exporteren van persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning.

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat Europese Unie (EU) sinds 15 maart een verbod heeft ingesteld op het exporteren van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit wil zeggen dat deze beschermingsmiddelen de komende tijd niet naar landen buiten de EU geëxporteerd mogen worden zonder een benodigde uitvoervergunning, omdat deze middelen momenteel binnen de EU hard nodig zijn. Daarnaast is geen uitvoervergunning nodig voor vervoer naar Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland, de zogenaamde EVA landen. Deze vrijstelling is tevens geldig voor Andorra, de Faeröer, San Marino en Vaticaanstad alsmede voor de geassocieerde landen en gebieden die bijzondere betrekkingen onderhouden met Denemarken, Frankrijk, Nederland en het Verenigd koninkrijk.

De wettelijke tekst (in eigen taal) hiertoe is te vinden via onderstaande link:

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/402/oj

In bijlage 1 van bovenvermelde EU verordening bevinden zich de goederen die, zoals reeds aangegeven, niet zonder uitvoervergunning geëxporteerd mogen worden naar landen buiten de EU.

Het is mogelijk om een exportvergunning digitaal aan te vragen. Dit kunt u doen via de website van de belastingdienst.

Voor Nederland:

Is het bij u reeds bekend dat het om beschermingsmiddelen gaat, dan dient u contact op te nemen met de CDIU te Groningen. Telefoonnummer 0800-0143 of vanuit het buitenland +31 45 574 30 31.

U kunt de vergunningaanvraag sturen naar douane.dgr.cdiu.pbm@belastingdienst.nl.

Voor Belgie:

Hierbij dient u contact op nemen met FOD Economie.

De FOD Economie voorziet in de mogelijkheid voor attestering voor bedrijven met goederen die buiten het bereik vallen van de uitvoermaatregel. Dankzij dit attest bewijst het bedrijf aan de douane niet geïmpacteerd te zijn door de uitvoermaatregel voor deze geattesteerde goederen.

Hoe vraagt u een dergelijk Attest aan?

  • Neem contact op met de FOD Economie via e-mail: pmb-epi-export402@economie.fgov.be
  • Vermeld het EORI nummer
  • Vermeld voor welke goederen met welke goederencode een attestering is gewenst.

Heeft u een attest ontvangen? Stuur dit dan samen met de opdracht naar SGS Maco, zodat wij dit attest in de exportaangifte kunnen vermelden. Dit zorgt ervoor dat uw logistiek proces niet wordt verstoord en u de goederen meteen kunt exporteren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met nl.maco.customer@sgs.com.