Wat zijn strategische goederen?

Nieuwsbrief artikel

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Wat zijn strategische goederen?

Strategische goederen zijn goederen waarvan de uit-, in- of doorvoer naar bepaalde landen niet, of alleen onder bepaalde voorwaarden, is toegestaan. Redenen daarvoor zijn veiligheid en internationale afspraken. Het gaat om specifieke goederen die voor militaire doeleinden, of voor zowel burgerlijke als militaire doeleinden of bij de productie van massavernietigingswapens en/of overbrengingsmiddelen voor dergelijke wapens kunnen worden gebruikt. De uit-, in- en doorvoer van strategische goederen is sterk aan regels gebonden. Uitgangspunt is dat voor de in- uit of doorvoer een vergunning nodig is of een meldplicht bestaat. De term strategische goederen omvat dus zowel militaire goederen als goederen voor tweeërlei gebruik, doorgaans dual-use goederen genoemd

Hoe te controleren of uw goederen strategische goederen zijn

Indien u als bedrijf exporteert en uw goederen worden door de douane aangemerkt als dual-use (tweeërlei gebruik), dan dient er voor de goederen een exportvergunning aangevraagd te worden. Het niet voldoen aan deze verplichting wordt gezien als een economisch delict. Zelfs voor dual-use goederen die worden overgebracht binnen de Europese Unie gelden er speciale bepalingen zoals een clausule op een factuur. De lijst van dual-use goederen bestaat uit 10 categorieën. Uit welke categorieën de lijst bestaat en welke maatregelen u kunt treffen om te controleren of uw goederen als dual-use aangemerkt kunnen worden, leest u uitgebreider in ons Kenniscentrum, in het artikel Dual-use goederen.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Dual-use goederen Specialist

Pui Shan Cheung